Bài Viết

  HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP ITEM LÊN +15

  Ngày đăng: 08/10/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 6190

  Yêu cầu chung:

  Để thực hiện nâng cấp item ta cần các yếu tố cơ bản sau:

  • Ngọc Ước Nguyện
  • Ngọc Tâm Linh
  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Zen

   

  1. Nâng cấp item từ +0 lên +9:

  – Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:

  • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
  • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ không hoàn toàn 100% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.

  – Khi nâng cấp từ +6 lên +9:

  • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
  • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
  • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +0

  2. Nâng cấp item từ +9 lên +15:

  – Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường

  • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Nâng cấp item lên 14 yêu cầu: 5 Ngọc Ước Nguyện, 5 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
  • Nâng cấp item lên 15 yêu cầu: 6 Ngọc Ước Nguyện, 6 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên

   

   Nếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)
   
   

  – Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
  – Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.
  –  Để nâng cao % tỉ lệ ép đồ : Khuyên dùng ngọc tỉ lệ Cashshop
  – Nên sử dụng Bùa Chao để chống bị mất vật phẩm .