Bài Viết

  Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

  Ngày đăng: 05/10/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6178

  Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
  – Các loại cánh cấp 3:

  • Cánh Cuồng Phong

   Wing of Storm Blade Master

  • Cánh Thiên Sứ

   Wing of Eternal Grand Master

  • Cánh Ngũ Sắc

   Wing of Illusion High Elf

  • Cánh Lôi Vũ

   Wing of Ruin Duel Master

  • Cánh Phượng Hoàng

   Wing of Dimension Dimension Master

  • Áo Choàng Đế Vương

   Cape of Emperor Lord Emperor

  • Áo Choàng Đại Tướng

   Cape of Overrule Fist Emperor

  Cách tạo cánh cấp 3

  Lông Vũ Condor Linh Hồn Condor

  Bước 1: Tạo lông vũ Condor
  – Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

  – Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

  – Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
  • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  – Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

  – Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

  – Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


  Nguyên liệu ép cánh cấp 3
  Bước 2: Tạo cánh cấp 3
  – Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

  – Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

  – Nguyên liệu:

  • + 1 Lông Vũ Condor
  • + 1 Linh Hồn Condor
  • + 1 Ngọc Sáng Tạo
  • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
  • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  – Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

  – Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

  – Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

  Nguyên liệu ép cánh cấp 3 Ép thành công