Bài Viết

  Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

  Ngày đăng: 05/10/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6122

  Giới thiệu

  – Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2.
  – Các loại cánh cấp 2:

  • Cánh RồngDragon Wings Blade Knight
  • Cánh Linh HồnArchangel Wings Soul Master
  • Cánh Tinh ThầnSpirit Wings Muse Elf
  • Cánh Hỏa ThiênDespair Wings Bloody Summoner
  • Cánh Bóng ĐêmDarkness Wings Magic Gladiator
  • Áo Choàng Của VuaCape of Lord Dark Lord
  • Áo Choàng Hiệp SĩCape of Fighter Rage Fighter

  Cách tạo cánh cấp 2

  Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

  – Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

  – Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

  – Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Lông Vũ
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  – Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

  – Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

  – Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


  Nguyên liệu ép cánh cấp 2
  Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter

  – Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

  – Chọn mục “Kết hợp bình thường”.

  – Nguyên liệu:

  • + 1 Cánh cấp 1
  • + 1 Huy hiệu hoàng tộc
  • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
  • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

  – Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

  – Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

  – Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.