Bài Viết

  Hướng dẫn chế tạo Wing 1

  Ngày đăng: 05/10/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6229

  HƯỚNG DẪN TẠO CÁNH CẤP 1
  BƯỚC 1: TẠO VŨ KHÍ CHAOS

  Nói chuyện với Chaos Gobin ở thành Noria và chọn tạo vũ khí chaos.
  Nguyên liệu yêu cầu để tạo vũ khí chaos

    • 1 Viên chaos
    • 1 item bất kì + 4 + 4op trở lên                                                             

  (Vũ khí chaos gồm: Búa Hỏa Long, Mai Hoa Cung, Gậy Lôi Phong)

  BƯỚC 2: TẠO CÁNH CẤP 1
  Nguyên liệu cần chế tạo cánh cấp 1 gồm:

   • 1 Viên Chaos
   • 1 Vũ Khí Chaos + 4+ 4op ở trên
   • Item bất kì +4 +4op trở lên (để nâng phần trăm tỉ lệ thành công ra wing).