Bài Viết

  Giới hạn reset và điểm point nhận được khi Reset

  Ngày đăng: 15/10/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 6337

  chỉ còn 1 tiếng nữa là chính thức khai mở sever
  ADM xin thông báo giới hạn và các điều kiện reset như sau
  Giới hạn RS 10 lần 1 ngày
  lệnh reset auto /reset auto ( vui lòng cộng điểm point trước khi gõ lệnh tránh mất điểm )
  Reset 1 -50 lần  cần level 250 + 2 triệu zen = nhận 500 điểm point
  Reset 51 -100 lần cần level 300 + 5 triệu zen = 450 điểm point
  Reset 101 -300 lần cần level 350 + 10 triệu zen =  400 điểm point
  Reset 301- 500 lần cần level 400 + 20 triệu zen = 350 điểm point
  Reset 501 – 700 lần cần level 400 + 50 triệu zen= 300 điểm point
  Reset 701 – 900 lần cần level 400 + 70 triệu zen = 250 điểm point
  Reset 901  trở lên cần level 400 +90 triệu zen = 200 điểm point